Plantacyjna uprawa nasienna

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Uprawa z nasion pochodzących z wolnego zapylenia drzew doborowych, izolowana przed zapyleniem z zewnątrz, której celem jest dostarczanie nasion o ulepszonych cechach dziedzicznych na potrzeby gospodarcze. Rejestr plantacyjnych upraw nasiennych prowadzą Dyrekcja Generalna LP i Instytut Badawczy Leśnictwa.