Plantacja drzew

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

 

Obszar obsadzony drzewami leśnymi lub nieleśnymi w celu intensywnej produkcji drewna w skróconym cyklu produkcyjnym, dostosowanym do gatunku i warunków siedliskowych. Skrócenie cyklu produkcyjnego i dużą produkcję zapewnić mogą tylko gatunki szybko rosnące, w naszych warunkach przyrodniczych np. topola i wierzba krzaczasta, tzw. energetyczna.