Plan urządzenia lasu

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Dokument sporządzany dla nadleśnictwa i zatwierdzany przez ministra środowiska (przez wojewodę – w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności skarbu państwa), zawierający:

  • opis i ocenę stanu lasu
  • analizę gospodarki leśnej
  • określenie celów i zadań oraz sposobów ich realizacji – ilości drewna przewidzianego do pozyskania, określonego etatem cięć, zalesień i odnowień, pielęgnowania i ochrony lasu, gospodarki łowieckiej, infrastruktury technicznej
  • program ochrony przyrody. Plan urządzenia lasu sporządza się na 10 lat lub na okres krótszy w wypadku wystąpienia szkód bądź klęsk żywiołowych.