Park krajobrazowy

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Obszar objęty ochroną ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe, estetyczne i naukowe, którego celem jest zachowanie i upowszechnienie tych wartości; utworzenie parku krajobrazowego następuje na drodze rozporządzenia wojewody. Na początku 2003 roku funkcjonowało w Polsce 120 parków krajobrazowych o łącznej powierzchni 2569 tys. ha, w tym 1372 tys. ha (53,4%) lasów.