Państwowe gospodarstwo leśne Lasy Państwowe

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Istniejąca od roku 1930 państwowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, sprawująca zarząd nad lasami stanowiącymi własność skarbu państwa (bez parków narodowych, zasobów własności rolnej skarbu państwa oraz objętych użytkowaniem wieczystym); w ramach tego zarządu prowadzi gospodarkę leśną, gospodaruje gruntami oraz innymi nieruchomościami związanymi z gospodarką leśną. Lasy zarządzane przez PGL LP zajmują ponad 78% powierzchni wszystkich lasów w Polsce, prawie 25% obszaru kraju.