Otrąbienie

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
  • ogłoszenie trąbieniem końca polowania
  • uczczenie głosem trąb ubitej zwierzyny, zwłaszcza grubej; 3) zwołanie trąbieniem psów po skończonym polowaniu; 4) ogłoszenie sygnałem trąbki o ubiciu grubego zwierza.