Ostęp

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

 

  • jednostka podziału w lasach zagospodarowanych zrębowo i przerębowo-zrębowo, składająca się z drzewostanów różnych klas wieku, w których obowiązują ściśle określone kierunek i następstwo cięć
  • część łowiska leśnego, w którym zwykle przebywa zwierzyna gruba.