Ols

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Żyzny typ siedliskowy lasu liściastego porastającego miejsca stale podtopione, tereny bagienne i torfowiska niskie, z drzewostanem olszowym, ubogim podszytem, z gatunkami szuwarowymi w runie.