Okres ochronny, czas ochronny

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Okres, w którym zgodnie z ustawą „Prawo łowieckie” nie wolno polować na określony gatunek zwierząt łownych.