Okres lodowcowy, epoka lodowa

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Używana niekiedy nazwa zlodowaceń czwartorzędowych występujących w plejstocenie (starsza epoka czwartorzędu, 1,8 mln – 11 tys. lat temu); charakterystyczną roślinnością dla okresów lodowcowych była tundra glacjalna, składająca się m.in. z karłowatych wierzb i brzóz oraz z wielu roślin wysokogórskich i północnych.