Okres karencji, karencja

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Ściśle określony przepisami czas dla każdego chemicznego środka ochrony roślin, jaki musi upłynąć od jego ostatniego zastosowania w zabiegu ochronnym do zbioru plonu.