Odczyn gleby

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Cecha roztworu glebowego, wyrażona stosunkiem stężenia jonów wodorowych H+ do jonów wodorotlenowych OH¯; w wypadku przewagi jonów wodorowych mamy do czynienia z glebą kwaśną, w sytuacji odwrotnej (przewagi jonów wodorotlenowych) – z glebą zasadową, równowaga stężeń obydwu rodzajów jonów świadczy natomiast o obojętnym odczynie gleby. Jednostką pomiarową odczynu gleby jest pH; jeden stopień pH oznacza różnicę 10-krotną. Skala jednostek pH obejmuje zakres od 0 do 14; powyżej pH 7, aż do pH 14, odczyn gleby jest zasadowy; poniżej pH 7, do pH 1 – kwaśny; przy pH 7 – obojętny. Zazwyczaj w glebie spotyka się odczyn od pH 3 do pH 9.