Nieużytki leśne

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Grunty siedlisk, na których utrudnione jest lub niemożliwe prowadzenie produkcji leśnej przy obecnie dostępnych metodach i środkach; często są to obszary o wysokiej użyteczności z przyrodniczego punktu widzenia, uznane za użytki ekologiczne.