Nadleśnictwo

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Podstawowa jednostka administracyjna Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe gospodarująca w lasach stanowiących własność skarbu państwa, poza parkami narodowymi i zasobami własności rolnej skarbu państwa oraz zasobami objętymi użytkowaniem wieczystym, sprawująca dodatkowo nadzór zlecony nad lasami innych form własności; składa się z 2 – 3 obrębów leśnych i jest podzielone na kilka do kilkunastu leśnictw, podlega regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. W połowie roku 2003 mieliśmy w Lasach Państwowych 435 nadleśnictw.