Mursz

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Materiał organiczny powstały z przetworzenia się torfu na skutek obniżenia poziomu wód gruntowych.