Monitoring środowiska

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Systematycznie prowadzone pomiary stanu środowiska w celu obserwacji zachodzących w nim zmian, niekiedy ich prognozowania; monitoring może dotyczyć konkretnych ekosystemów (np. lasów, jezior, rzek) lub poszczególnych elementów środowiska (powietrza atmosferycznego, gleb, wód) oraz przyrody ożywionej i obejmować cały świat, kontynent, państwo, region, jednostkę administracyjną. Ważnym uzupełnieniem monitoringu są pomiary ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, np. pyłów i gazów - do atmosfery, ścieków – do wód.