Młaka

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Miejsce zabagnione występujące w lokalnych zagłębieniach, wysiękach wód gruntowych i źródliskach na terenie całego kraju, porosłe mchami, krzewinkami i karłowatymi drzewami, często miejsce rozwoju torfowiska przejściowego.