Migracja

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Okresowa lub stała zmiana miejsca pobytu zwierząt związana ze zmianą pór roku lub warunków klimatycznych, z poszukiwaniem pożywienia, rozmnażaniem lub zagęszczeniem populacji.