Mezoregion przyrodniczoleśny

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Najmniejsza, podstawowa jednostka regionalizacji przyrodniczoleśnej, mająca określony charakter ekologiczno-fizjograficzny, wynikający z podłoża geologicznego i ukształtowania terenu, z dominującymi określonymi typami siedlisk i naturalnych zespołów roślinnych w lasach. Mezoregiony położone obok siebie wchodzą w skład dzielnic - wyższych jednostek regionalizacji przyrodniczoleśnej, te zaś tworzą krainy; w Polsce wyróżniono 149 mezoregionów, 57 dzielnic i 8 krain.