Melioracje agrotechniczne

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

 

Specjalne sposoby uprawy i przygotowania gleby do odnowień i zalesień, np. wyorywanie pasów na stokach wzdłuż warstwic, stosowanie głębokiej orki na trzcinniczyskach, torfowanie gleb lekkich i piaskowanie gleb torfowych.