Manipulacja drewna okrągłego

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Czynności mające na celu podział surowca drzewnego na właściwe sortymenty i klasy – pomiar, ocena jakości i przydatności na określone sortymenty, wyznaczenie miejsc przerzynki.