Łęg

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Typ ekosystemu leśnego o wielowarstwowej i wielogatunkowej fitocenozie, kształtujący się najczęściej w dolinach rzecznych, na siedliskach epizodycznie zalewanych wodami rzecznymi; w zależności od warunków siedliskowych, np. od częstotliwości zalewu, mogą się wykształcać łęgi wierzbowe, topolowe, wiązowo-jesionowe bądź olszowo-jesionowe.