Leśny kompleks promocyjny (LKP)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Jednostka funkcjonalna Lasów Państwowych, obejmująca swym zasięgiem możliwie zwarte kompleksy leśne wchodzące w skład jednego bądź kilku nadleśnictw, powołana w celu promocji ekologicznej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz współpracy z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody i stowarzyszeniami ekologicznymi. Pierwsze LKP powstały w roku 1996 na mocy zarządzenia dyrektora generalnego Lasów Państwowych; do połowy roku 2003 utworzono ich 13: „Bory Lubuskie”, „Bory Tucholskie”, „Lasy Beskidu Śląskiego”, „Lasy Birczańskie”, „Lasy Gostynińsko-Włocławskie”, „Lasy Janowskie”, „Lasy Mazurskie”, „Lasy Oliwsko-Darżlubskie”, „Lasy Rychtalskie”, „Lasy Spalsko-Rogowskie”, „Puszcza Białowieska”, „Puszcza Bukowa i Goleniowska” oraz „Puszcza Kozienicka”. Obejmują lasy 33 nadleśnictw oraz trzech jednostek doświadczalnych (LZD Siemianice, LZD Rogów, Stacja Badawcza PAN w Popielnie), o łącznej powierzchni 630 tys. ha.