Leśny bank genów Kostrzyca

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Zakład Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, powstały w roku 1995 w celu ochrony leśnej bioróżnorodności - zachowania najcenniejszych zasobów genowych zagrożonych gatunków drzew leśnych, krzewów, krzewinek i roślin dna lasu z terenu całej Polski - oraz prowadzenia edukacji ekologicznej społeczeństwa. Bezpośrednim powodem utworzenia LBG w Kotlinie Jeleniogórskiej była klęska ekologiczna, która w latach osiemdziesiątych dotknęła lasy Gór Izerskich, Karkonoszy i Sudetów Wschodnich.