Leśniczy

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

pracownik terenowy Służby Leśnej, bezpośrednio podlegający zastępcy nadleśniczego, kierujący leśnictwem, do którego zadań należy całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej; sprawuje on także nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu państwa. Leśniczemu podlegają podleśniczy i gajowy.