Leśnictwo

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
  • dział gospodarki narodowej zajmujący się zagospodarowaniem, pielęgnowaniem, użytkowaniem i odnawianiem lasów w celu stałego pozyskiwania drewna i innych użytków leśnych oraz wykorzystywania innych wartości lasów, m.in. ochronnych, zdrowotnych, rekreacyjnych, edukacyjnych
  • zespół nauk leśnych obejmujący nauki przyrodnicze, techniczne i ekonomiczne, na których opiera się gospodarka leśna
  • część nadleśnictwa, licząca przeciętnie ok. 1,2 tys. ha, kierowana przez leśniczego.