Kraina przyrodniczoleśna

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Najwyższa hierarchicznie i największa jednostka regionalizacji przyrodniczoleśnej, obejmująca duży obszar o podobnym charakterze fizjograficznym, w której przyrodnicze warunki produkcji leśnej kształtuje określony klimat; krainę cechuje występowanie charakterystycznych dla niej odmian typów siedliskowych lasu, znajdujących tu najlepsze warunki rozwoju. W Polsce wyróżniono 8 krain: I - Bałtycką, II - Mazursko-Podlaską, III - Wielkopolsko-Pomorską, IV - Mazowiecko-Podlaską, V - Śląską, VI - Małopolską, VII – Sudecką, VIII - Karpacką.