Inżynieria leśna

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Dział nauk leśnych zajmujący się inżynieryjnym zagospodarowaniem lasów w celu umożliwienia prowadzenia gospodarstwa leśnego; obejmuje m.in. zagadnienia związane z budową dróg, mostów, składnic drewna, osad leśnych, urządzeń wodnomelioracyjnych, elementów turystycznego zagospodarowania lasów, z zabudową i regulacją potoków, zabezpieczeniem stoków przed erozją i pozyskiwaniem złóż w lasach.