Imisje zanieczyszczeń

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Zanieczyszczenia gazowe i pyłowe powietrza atmosferycznego docierające do organizmów lub ekosystemów i wywierające na nie niekorzystny wpływ.