Gradacja

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Masowe rozmnożenie się osobników określonego gatunku zwierząt, głównie owadów, prowadzące do załamania równowagi biocenotycznej, a następnie zaniku populacji gradacyjnej. Gradacja często występuje w uprawach rolnych i lasach jednogatunkowych.