Grąd

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Wielogatunkowy las liściasty, głównie dębowo-grabowy, z udziałem klonu, jaworu, lip, rosnący na świeżych i wilgotnych, średnio żyznych i żyznych glebach, zwłaszcza brunatnych, kiedyś dominujący składnik roślinności niżowej Polski. W zależności od wilgotności gleby i jej żyzności, grądy dzieli się na: wysokie – stosunkowo suche i umiarkowanie żyzne, niskie – na glebach wilgotnych i żyznych, typowe – na glebach świeżych, eutroficznych.