Gleby brunatne

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Typ gleb mezo- i eutroficznych powstałych w klimacie umiarkowanie wilgotnym na utworach zawierających węglan wapnia (CaCO3) lub glinokrzemiany bogate w wapń, pod lasami mieszanymi lub liściastymi; występują zarówno na terenach nizinnych i wyżynnych, jak i górzystych, w Polsce zajmują ok. 20% powierzchni kraju.