Gleby bielicowe

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Typ kwaśnych, oligotroficznych gleb ukształtowanych z ubogich piasków lub przepuszczalnych zwietrzelin skał masywnych pod wpływem wilgotnego klimatu i roślinności borów iglastych; zajmują ok. 10% powierzchni Polski, są przede wszystkim glebami leśnymi, naturalnym siedliskiem borów.