Gleby bagienne

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

W systematyce gleb rząd gleb obejmujący dwa typy: gleby mułowe i gleby torfowe. Są to gleby nadmiernie uwilgotnione na skutek wysokiego poziomu wody gruntowej, bogate w substancję organiczną w postaci torfu lub namułów organicznych.