Genetyka

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Nauka o zmienności organizmów roślinnych i zwierzęcych i mechanizmach dziedziczenia; genetyka leśna - nauka o dziedziczności drzew leśnych.