Gatunek główny

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Gatunek drzewa (lub kilka gatunków) przeważający w drzewostanie mieszanym, odpowiadający warunkom siedliskowym, mający największe znaczenie produkcyjne.