Faszyna

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Materiał drzewny w postaci wiązek o średnicy 30 cm i długości 3, 4 i 5 m, wyrabiany z chrustu użytkowego, przeznaczony na potrzeby budownictwa wodnego i melioracyjnego, m.in. do umacniania skarp rowów i kanałów.