Erozja gleb

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Proces niszczenia (zmywania, żłobienia, zwiewania) wierzchniej warstwy gleby przez różne czynniki mechaniczne, głównie przez wiatr i wodę. Erozję gleb przyspiesza działalność gospodarcza człowieka – nadmierny wyrąb lasów, niszczenie szaty roślinnej, nieprawidłowa uprawa gruntów, odwadnianie bagien.