Enklawa leśna

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Grunt nieleśny otoczony lasem, należący do innego właściciela.