Endemit

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Gatunek rośliny lub zwierzęcia, także zbiorowisko roślinne występujące wyłącznie na niewielkim, ograniczonym obszarze. Endemity to przeważnie gatunki ginące, objęte ochroną (np. brzoza ojcowska w Polsce).