Ekologia

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Nauka badająca wzajemne związki między organizmami albo zespołami organizmów a otaczającym je środowiskiem; tworzy teoretyczne podstawy nauki o kształtowaniu środowiska przyrodniczego. Przedmiotem ekologii jest także wpływ działalności człowieka na środowisko, poszukiwanie metod zapobiegania dewastacji środowiska.