Efekt cieplarniany, efekt szklarniowy

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Globalne ocieplenie klimatu spowodowane wzrostem ilości zanieczyszczeń i stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze, głównie dwutlenku węgla, co utrudnia wypromieniowanie z Ziemi promieni długofalowych (cieplnych). Wzrost zawartości CO2 w atmosferze związany jest z głównie ze zwiększającym się stale zużyciem kopalnych źródeł energii (ropy naftowej, węgla) oraz nasilającą się deforestacją Ziemi.