Edukacja przyrodniczoleśna

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, właściwych postaw wobec lasów i problemów leśnictwa, zrozumienia dla codziennej pracy leśnika; edukacją leśną zajmują się leśnicy głównie w ośrodkach edukacji ekologicznej i izbach przyrodniczoleśnych na terenie całego kraju. Idea przybliżania problemów gospodarki leśnej społeczeństwu zaowocowała m.in. utworzeniem leśnych kompleksów promocyjnych, w których sposób szczególnie aktywny prowadzona jest działalność promocyjna i edukacyjna. Edukacji leśnej służą też wydawnictwa Lasów Państwowych – prasowe i nieperiodyczne – oraz strony internetowe poszczególnych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.