Dzielnica przyrodniczoleśna

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Hierarchicznie wyższa od mezoregionu jednostka regionalizacji przyrodniczoleśnej, grupująca położone obok siebie mezoregiony charakteryzujące się podobną lesistością, wielkością i rozmieszczeniem kompleksów leśnych. Dzielnice, których w Polsce wyróżniono 57, wchodzą w skład krain (8).