Drzewostan przeszłorębny

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Drzewostan, który przekroczył przyjęty wiek dojrzałości rębnej.