Drzewostan nasienny gospodarczy

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Drzewostan o najlepszych cechach fenotypowych, dostarczający danej jednostce organizacyjnej Lasów Państwowych nasion na potrzeby odnowieniowe i zalesieniowe oraz do odnowienia naturalnego przed wyrębem; w miarę jego usuwania wybiera się nowy o podobnych cechach i funkcjach. Gospodarcze drzewostany nasienne ewidencjonowane są przez nadleśnictwa i regionalne dyrekcje Lasów Państwowych.