Drzewostan mieszany

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Drzewostan utworzony przez większą liczbę gatunków drzew; powstawaniu drzewostanów mieszanych sprzyja mozaikowata zmienność siedliska oraz zróżnicowanie wymagań ekologicznych poszczególnych gatunków drzew w stosunku do gleby i światła. Gatunek przeważający w drzewostanach mieszanych, odpowiadający warunkom siedliskowym i przyjętemu celowi produkcji, nazywa się gatunkiem głównym, a o mniejszym udziale – gatunkiem domieszkowym.