Drzewostan jednowiekowy

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Drzewostan składający się z drzew, których różnica wieku nie przekracza pewnej granicy, np. jednej klasy wieku (20 lat). W przeciwieństwie do drzewostanu jednowiekowego, w drzewostanie różnowiekowym występują drzewa o wieku bardziej zróżnicowanym niż np. w jednej klasie wieku (20 lat).