Drzewostan jednopiętrowy

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Drzewostan, którego korony drzew tworzą jedno piętro (większość drzewostanów w Polsce). W przeciwieństwie do drzewostanu jednopiętrowego, drzewostany dwupiętrowe lub wielopiętrowe tworzą dwa pułapy koron drzew lub więcej; przeważnie składają się z kilku gatunków drzew, rzadziej z jednego gatunku w różnym wieku