Domieszka biocenotyczna

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Gatunki drzew i krzewów wprowadzane do drzewostanu w celu umożliwienia bytowania w nim pożytecznych zwierząt oraz utrzymania bądź poprawienia zdrowotności i naturalnej odporności lasu.